Đại tướng ra đi: Cây bằng lăng trên phố Hoàng Diệu bỗng chuyển màu lá úa


Tuy nhiên, ít người chú ý rằng, chỉ trong ít ngày từ khi Đại tướng ra đi, cây bằng lăng này đã thay đổi khá nhiều.
	Bức ảnh chụp lúc 15h ngày 7/10, khi lễ viếng tại tư gia Đại tướng vừa bắt đầu được 30p.
Bức ảnh chụp lúc 15h ngày 7/10, khi lễ viếng tại tư gia Đại tướng vừa bắt đầu được 30 phút. Lá cây bằng lăng này còn rất xanh và tán khá rộng.
	Đến trưa ngày 9/10, tán cây Bằng lăng này đã chuyển dần sang màu đỏ.
Đến trưa ngày 9/10, tán cây bằng lăng này đã chuyển dần sang màu đỏ.
	Vào hồi 11h50p ngày 10/10, tán lá của cây Bằng Lăng đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ.
Vào hồi 11h50p ngày 10/10, tán lá của cây bằng lăng đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ.
	8h38p ngày 13/10, khi linh xa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi trên phố Hoàng Diệu, cây Bằng lăng đã rụng mất rất nhiều lá đỏ, cành lá đã bắt đầu thể hiện sự khô héo.
8h38p ngày 13/10, khi linh xa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi trên phố Hoàng Diệu, cây bằng lăng đã rụng nhiều lá đỏ tiễn Người đi.
	Cây Bằng lăng giờ đã lá đỏ đứng âm thầm như chịu tang Đại tướng.
Cây bằng lăng lá đỏ đứng âm thầm như chịu tang Đại tướng.
	Trong khi đó, những cây bằng lăng khác xung quanh phố Hoàng Diệu không hề xảy ra việc tương tự.
Trong khi đó, những cây bằng lăng khác xung quanh phố Hoàng Diệu không hề xảy ra hiện tượng tương tự. (ảnh chụp lúc 10h30 ngày 13/10/2013)
	Và đến 16h50p ngày 13/10/2013, cây Bằng lăng này đã rụng gần như trơ trụi những chiếc lá....
Và đến 16h50p ngày 13/10/2013, cây bằng lăng này đã rụng lá rất nhiều...
	Dường như không chỉ có người dân mới tiếc thương sự ra đi của Đại tướng mà ngay đến cây cỏ cũng muốn bày tỏ lành thành kính.
Dường như không chỉ có người dân mới tiếc thương sự ra đi của Đại tướng mà ngay đến cây cỏ cũng muốn bày tỏ lòng thành kính đến người anh hùng, làm thay đổi cả vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

0 nhận xét: