“Vua” của loài tôm hùm

Mực lá Bình Ba là đặc sản nổi tiếng với thịt dày và ngọt

Tôm hùm sao được cân và bán tại chỗ ở nhà bè

0 nhận xét: