.... và nhất là đôi chân trần không bao giờ đi dép.


Trông cho chân cứng đá mềm, 
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.

Cụ Ký sinh ra từ cái thuở nhà nghèo không có dép, đến khi có dép đi thì không quen nữa. 75 năm qua, cụ tự nuôi thân trên đôi chân trần thoăn thoắt.

0 nhận xét: