Nước lũ dâng cao ở Quảng Trị

Tại huyện Hướng Hóa, lũ nhấn chìm nhiều khu dân cư. Nước sông Sê Pôn (giáp biên giới Việt - Lào) lũ lên từ ngày 18/9, đến ngày 19/9 có nơi trũng đã ngập cao đến 2m.
 
Nước lũ dâng cao ở Quảng Trị

Nước lũ dâng cao ở Quảng Trị

Nước lũ dâng cao ở Quảng Trị
Nước lũ dâng cao ở Quảng Trị

0 nhận xét: